Rozliczanie PITów w Nowym Tagu

Rozliczanie PITów

Jedną z podstawowych naszych usług jest sporządzanie corocznych deklaracji podatkowych PIT, oraz dostarczanie ich do właściwych placówek urzędów skarbowych.

Cała procedura rozliczenia PITu może odbyć się bez wychodzenia z domu w 4 prostych korkach opisanych poniżej. Wystarczy dostęp do poczty email.

  1. Otrzymujemy od Państwa w formie elektronicznej (np. zeskanowane) wszelkie potrzebne dokumenty (np. PIT-11 od pracodawcy lub PIT-8C z biura maklerskiego) oraz pozostałe informacje na temat uzyskanych dochodów czy też prawach do ulg.
  2. Sprawdzamy otrzymaną dokumentację pod katem poprawności. W razie wystąpienia braków kontaktujemy się z Państwem w celu ich uzupełnienia.
  3. Przygotowujemy deklarację podatkową.
  4. Dostarczamy ją za pośrednictwem emaila w formacie PDF.