Kadry i Płace w Nowym Targu

Obsługa Kadrowo-Płacowa Firmy

Prowadzenie dochodowego biznesu pochłania bardzo dużo czasu. Warto zapewnić sobie go jak najwięcej przekazując czasochłonną obsługę kadrowo płacową swojej firmy sprawdzonemu biuru rachunkowemu.

W ramach obsługi możemy wykonać następujące czynności.

  • sporządzamy listy płac,
  • sporządzamy deklaracje podatkowe (comiesięczne i roczne),
  • dla prowadzących DG obliczamy zaliczki na podatek dochodowy,
  • przygotowujemy sprawozdania do GUS,
  • pośredniczymy w kontakcie z właściwymi organami,
  • pomagamy opracować umowy (zlecenia, o dzieło).