Reprezentowanie firmy przed organami ZUS i US w Nowym Targu

Reprezentowanie przed Organami Skarbowymi

Coraz bardziej restrykcyjna polityka fiskalna Państwa względem przedsiębiorców jest powodem nasilonych kontroli skarbowych.

Prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane przez co często pojawiają się sytuacje sporne. Popełnione błędy w rozliczeniach narażone są na wysokie kary finansowe i nie tylko.

Dysponujemy obszerną wiedzą dotycząca administracji księgowo-podatkowej – możemy skutecznie pomóc w zmniejszeniu do minimum niepożądanych obciążeń.

PAMIETAJ
Trzeba bardzo szybko reagować w przypadku uzyskania niekorzystnej decyzji od organów podatkowych. Po uprawomocnieniu danej decyzji jej zmiana bądź podważenie jest bardzo trudne a czasem niemożliwe.

Po rozpoczęciu postępowania karno-skarbowego można zostać skazanym i za przestępstwo skarbowe i trafić do Krajowego Rejestru Karnego za nieumyślne błędy przy rozliczeniach podatkowych.