Pełna Księgowość w Nowym Targu

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

Do rozliczeń w formie ksiąg handlowych zobowiązane są spółki osobowe prawa handlowego (jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne) oraz spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne).

Ponadto tą formę rozliczenia muszę prowadzić wszystkie inne przedsiębiorstwa których przychód w roku ubiegłym przekroczył 2 miliony EUR w przeliczeniu na PLN.

W ramach prowadzenia pełnej księgowości przez nasze biuro rachunkowe oferujemy:

  • prowadzenie ksiąg (głównej i pomocniczej),
  • sporządzanie deklaracji VAT i VAT-UE,
  • zestawienie środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań – bilans, rachunek zysków i strat.
  • przygotowanie rocznych zestawień zmian w kapitale,
  • reprezentowanie przed organami ZUS, US etc.
  • wiele innych.